Zasklievací rámový systém pre zádveria DM Enter

Zádveria

Odolná strešná konštrukcia. Žiadne svetelné obmedzenia. Výroba na kľúč.

Najdôležitejšie kvality našich zasklievacích systémov sú základom komponentov presklených zádverí. Každé z nich je unikátne, vyrobené na mieru pre koncového zákazníka, preto ich variabilita je neobmedzená. Konštrukcie zádverí z hliníkovej zliatiny sú estetické, no pritom dostatočne robustné na to, aby poskytovali potrebnú oporu skleneným výplniam a stabilitu celému systému. Vysoká kvalita a premyslená voľba použitých materiálov prispievajú k dlhej životnosti, precízna výroba k jednoduchej montáži.

VÝHODY PRE KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA

Zádverie chránené zasklením sa stáva efektívnou tepelnoizolačnou a hygienickou bariérou domu voči exteriéru. Zároveň tvorí ďalší stupeň zabezpečenia nehnuteľnosti proti neželanému vniknutiu. Systém DM Enter chráni zádverie pred pôsobením poveternostných vplyvov a hluku, účinne redukuje únik tepla z vchodových dverí a zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt a zrážok. Tým uľahčuje údržbu zádveria a predlžuje jeho životnosť. Vďaka presklenej streche možno všetky popísané výhody využívať bez akéhokoľvek obmedzenia prúdenia prirodzeného svetla.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

Zasklievací systém pre zádveria DM Enter je vďaka svojej variabilite vhodný pre akýkoľvek typ zádveria a požiadavky odberateľa. Systém tvorí pevná konštrukcia z hliníkovej zliatiny, ktorá zahŕňa aj strešnú časť a výplne z materiálu podľa výberu zákazníka. Počet krídel je ľubovoľný, pričom rovnako voliteľné sú aj ich rozmery, a to až do výšky 2 800 mm a šírky 1 300 mm. Vchodová časť je prispôsobená potrebe komfortného prechádzania a uzamykanie systému je možné z vonkajšej aj vnútornej strany.

PROFILY

Profily zasklievacieho rámového systému pre zádveria DM Enter sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s lešteným povrchom. Ich farba je vecou výberu koncového zákazníka a prispôsobuje sa jej aj povrchová úprava ďalších viditeľných prvkov.
Vertikálne profily majú šírku až 44 mm, ktorá je nevyhnutná pre dostatočnú stabilitu konštrukcie zádveria. Výšku spodných horizontálnych profilov, ktorá je štandardne 24 mm, sme vo vchodovej časti zádveria prispôsobili potrebám komfortného prechádzania na výšku 10 mm.

VÝPLNE

Masívnejšie profily, ktoré sú základom konštrukcie zádverí, zabezpečujú dostatočne pevnú oporu akémukoľvek druhu výplne. Do strešnej časti však z bezpečnostných dôvodov osádzame výlučne dutinkové polykarbonáty alebo lepené VSG sklo, čím sa minimalizuje riziko poškodenia výplne a poranenia v prípade rozbitia skla. Do krídel možno osádzať štandardné rezané sklo s hrúbkou 4 – 8 mm, ale aj izolačné sklo s hrúbkou 16 mm za pomoci špeciálneho adaptéra. Častou voľbou je aj kalené ESG sklo a spomínané lepené VSG sklo a tiež dutinkové a plné polykarbonáty.

ZABEZPEČENIE

Na zabezpečenie zasklievacieho rámového systému pre zádveria DM Enter slúži uzamykací mechanizmus na princípe hákových zámok, ktorý umožňuje zamykať a odomykať systém z vonkajšej aj z vnútornej strany. Mechanizmus je vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov.

TESNENIE

Výplne osadené v rámových profiloch zabezpečujeme výlučne EPDM tesnením, pretože na rozdiel od rozšírenejšieho silikónového tesnenia nepôsobí rušivo, umožňuje až štvornásobne rýchlejšiu výmenu výplne a zároveň má trojnásobne dlhšiu životnosť (10-ročná záruka).
Zvislé profily posuvných krídel sú vybavené štetinovým tesnením a dorazovým tesnením. Štetinové tesnenie efektívne zamedzuje prieniku hluku, prachu, zrážok a exhalátov do priestoru zádveria a vďaka dorazovému tesneniu pohyblivé krídla zapadajú do seba nehlučne.

ODTOK DAŽĎOVEJ VODY A KONDENZÁTOV

Aj systém DM Enter účinne odvádza dažďovú vodu a kondenzáty v prípade použitia spodných horizontálnych profilov s vodiacou koľajnicou s výškou 24 mm. Odtok nadytočnej vody zabezpečujú drenážne otvory a vyspádovanie spodnej koľajnice smerom von.

MONTÁŽ

Zasklievací systém pre zádveria DM Enter kompletizujeme priamo vo výrobe a jeho jednotlivé komponenty precízne označujeme, aby jeho montáž prebehla bez zbytočného zdržania. Zároveň sú všetky časti systému starostlivo balené v elastickej fólii, ktorá ich chráni pred poškodením. Čas potrebný na montáž systému je priamo úmerný veľkosti zasklievanej plochy. V prípade potreby zabezpečujeme montáž prostredníctvom niektorého z našich zmluvných partnerov.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Nároky na údržbu zasklievacieho systému pre zádveria DM Enter sú minimálne. Na čistenie výplní krídel a profilov z hliníkovej zliatiny odporúčame používať neabrazívne prostriedky určené pre jednotlivé druhy povrchov. Pre plnú funkčnosť systému si pravidelné čistenie vyžadujú len drenážne otvory v spodnom vodorovnom profile.